മുജാഹിദ്‌ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന എക്‌സിബിഷന്‍