മുജാഹിദ്‌ എട്ടാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ വിദേശ പ്രതിനിധികളും ജനപ്രതിനിധികളും