എം. എസ്. എം. പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

 • നോളജ് പ്രതിഭാ പരീക്ഷ

  ഓരോ യൂണിറ്റില്‍ നിന്നും കൗതുകം വിജ്ഞാനോത്സവത്തില്‍ നിന്നും ആദ്യ മൂന്നു സ്ഥാനങ്ങള്‍ നേടിയവര്ക്കു ള്ള മേഖലാതല പ്രതിഭാ പരീക്ഷ. സംസ്ഥാനത്തെ നൂറു സ്ഥാനത്തെത്തിയവര്ക്ക് സംസ്ഥാന പ്രതിഭാസംഗമത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ അവസരം.

  Read more
 • സംസ്ഥാന പ്രതിഭാ സംഗമം

  നോളജ് പരീക്ഷയില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യത്തെ നൂറു സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തുന്ന പ്രതിഭാധനരായ കൂട്ടുകാരുടെ സംസ്ഥാനതല ക്യാമ്പ്.രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി റസിഡന്ഷ്യുല്‍ സ്വഭാവത്തില്‍ നടക്കുന്നു.ഇലംതലമുരയോടു സംവദിച്ചു അനുഭവങ്ങളും അറിവും പകര്ന്നു നല്കാോന്‍ ഉപകരിക്കുന്ന [...]

  Read more
 • കൗതുകക്കൂട്ടം

  ‘നന്മകള്‍ കൊയ്യാം നല്ല ഭാവിക്കായി’ എന്ന പ്രമേയത്തില്‍ കൂട്ടുകാര്‍ ഒരുക്കുന്ന മത്സര വേദിയാണിത്.കലാ-കായിക ഇനങ്ങളില്‍ ഇസ്‌ലാമിക ചിട്ടകള്ക്കു ള്ളില്‍ നിന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഏപ്രില്‍,മെയ്‌ മാസങ്ങളില്‍ യുണിറ്റ് തലത്തിലാണ് പ്രോഗ്രാം.

  Read more
 • കൗതുകം ക്രിയേറ്റീവ് യൂണിറ്റ്

  ബാലവേദി കൂട്ടുകാര്ക്കികടയില്‍ ഇസ്‌ലാമിക പരിധികള്ക്കു ള്ളില്‍ നിന്ന് ഗാനസീഡികളും,വീഡിയോ ആല്ബടങ്ങളും ഈ യൂണിറ്റിനു കീഴില്‍ പുറത്തിറങ്ങുന്നു.മണിവിളക്ക്,തേന്മൊഴി,ഭക്തിധാര എന്നിവയാണ് ഏറ്റവും പുതിയ ഗാനസമാഹരങ്ങള്‍.’തേനരുവി’ കുട്ടികള്ക്കു വേണ്ടി [...]

  Read more
 • ബട്ടര്ഫ്ലൈകസ്-സമ്മര്‍ സ്കൂള്‍

  ‘Nurturing excellent Generation’ എന്ന പ്രമേയത്തില്‍ വേനലവധിക്കാലത്ത് കേരളത്തിലെ പ്രധാന പട്ടണങ്ങളില്‍ നടത്തുന്ന 10 മുതല്‍ 20 ദിവസം വരെ നീണ്ടുനില്കുgന്ന ഇന്റപര്ഗ്രേമറ്റഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ്2 പ്രോഗ്രാമാണിത്.2010 ല്‍ കോഴിക്കോട് സംഘടിപ്പിച്ച പ്രോഗ്രാം നല്ല [...]

  Read more
 • ബാലകൗതുകം

  ‘കുട്ടികള്ക്കെ ന്നും സന്മാര്ഗ‍ദീപം’ എന്ന പ്രമേയത്തില്‍ കേരളത്തില്‍ ഒരു വിദ്യാര്ഥിക സംഘടന പുറത്തിറക്കിയ പ്രഥമ ബാലമാസികയാണ് ‘ബാലകൗതുകം ‘.സ്കൂള്‍ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികള്ക്ക് നന്മയുടെ നറു മുത്തുകള്‍ വിതറി കൂടുതല്‍ പുതുമകളോടെ ‘ബാലകൗതുകം [...]

  Read more
 • കളിച്ചങ്ങാടം

  തിന്മയുടെ ഒഴുക്കിനെതിരെ നന്മയുടെ തീരത്തേക്ക് കൂട്ടുകാര്‍ കൂട്ടുന്ന ചങ്ങാടം. ബാലവേദി പ്രവര്ത്ത്നങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ പരിപാടി.ഓരോ മേഖലയിലും വിവിധ മദ്രസകളിലെയും സ്കൂളുകളിലെയും കൂട്ടുകാര്‍ ഒരുമിച്ചുകൂടുന്ന സമ്മേളനം.കൌതുകചെപ്പ് , തേന്മൊഴി, [...]

  Read more
 • ബാലവേദി

  സമൂഹത്തിലെ ഇളം തലമുറയില്‍ ദൈവ ബോധവും മതനിഷ്ടയും നന്മയുടെ സന്ദേശങ്ങളും പകര്ന്നു നല്കാോനുള്ള കൊച്ചു കൂട്ടുകാരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് എം.എസ.എം ബാലവേദി. കേരളത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം മദ്രസകളിലും ബാലവേദി യൂനിട്ടുകളുണ്ട്.

  Read more
 • കളിച്ചങ്ങാടം

  തിന്മയുടെ ഒഴുക്കിനെതിരെ നന്മയുടെ തീരത്തേക്ക് കൂട്ടുകാര്‍ കൂട്ടുന്ന ചങ്ങാടം. ബാലവേദി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ പരിപാടി.ഓരോ മേഖലയിലും വിവിധ മദ്രസകളിലെയും സ്കൂളുകളിലെയും കൂട്ടുകാര്‍ ഒരുമിച്ചുകൂടുന്ന സമ്മേളനം.കൌതുകചെപ്പ് , [...]

  Read more
 • ഈദ് ആശംസാ കാര്ഡു്കള്‍

  ഈദുഗാഹുകളില്‍ സ്നേഹവും സന്തോഷവും ഇരട്ടിപ്പിച്ചു ബാലവേദി കൂട്ടുകാര്‍ ഈദ് ആശംസ കാര്ഡു്കള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നു.സാമൂഹിക ബന്ധത്തിനു വിത്തുപാകാന്‍ കുരുന്നുകള്ക്കു്ള്ള അവസരം കൂടിയാണിത്.

  Read more