സംസ്ഥാന സമ്മേളനങ്ങള്‍

 • കുറ്റിപ്പുറം മൂന്നാംസമ്മേളനം (1987 ജനു. 1-4)

  പ്രസിദ്ധമായ ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് കുറ്റിപ്പുറത്താണ് അഞ്ചുവര്‍ഷം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സമ്മേളനത്തിന് വേദിയൊരുക്കിയത്. കണ്ണെത്താത്ത ദൂരത്തില്‍ പരന്നുകിടക്കുന്ന കുറ്റിപ്പുറത്തെ നിളാമണല്‍പുറത്ത് എങ്ങനെയൊരു സമ്മേളനമൊരുക്കും. കുറ്റിപ്പുറത്താണ് [...]

  Read more
 • ഫറോക്ക് സമ്മേളനം

  നിരീശ്വരതത്വവും നിര്‍മ്മതത്വും അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവര്‍ത്തിക്കന്ന രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക സംഘടനകളളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവത്തിക്കരുത് എന്ന് മുസ്ലിംകളെ ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊകുാണ് 82 ഫെബ്രുവരി 25, 26, 27, 28കളില്‍ ഫറോഖിലെ വിശാലമായ വയലില്‍ നടന്ന അഭൂതപൂര്‍വ്വവും [...]

  Read more
 • പുളിക്കല്‍ സമ്മേളനം

  1972നുശേഷം കേരളത്തില്‍ പൂരവ്വോപരി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട പ്രസ്ഥാനം, 1979 മാര്‍ച്ച് 8, 9, 10, 11 തീയ്യതികളില്‍ പുളിക്കല്‍വെച്ചും ഒന്നാം മഹാസമ്മേളനത്തിന് വേദിയൊരുക്കി സമ്മേളനത്തിലേക്കാവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങള്‍ക്ക് പുറമെ ഓല, മുള, കമുങ്ങ്, അരി, തേങ്ങ, പച്ചക്കറികള്‍ [...]

  Read more
 • ചങ്ങരംകുളം സമ്മേളനം നമസ്കാരം

  ചങ്ങരംകുളം സമ്മേളനം നമസ്കാരം

  ചങ്ങരംകുളം സമ്മേളനം നമസ്കാരം

  Read more
 • ചങ്ങരംകുളം സമ്മേളനം

  ചങ്ങരംകുളം സമ്മേളനം

  ചങ്ങരംകുളം സമ്മേളനം

  Read more